pestbin wirus on site chow disable/ jak leczyć stronę po pestbin

Ostatnio nagminnie spotykam strony które mają problem z wczytaniem całego css i dziwnymi przekierowaniami na pestbin.com/…../

w kodzie strony najczęściej objawia się to w takowy sposób:

…..href=’http://pastebin.com/???/? woźne znaczki??/wp-content/.. lub inne linki do strony

Leczenie to wejście do bazy danych i zmiana wp-options wpisu url z pestbina na właściwą stronę.

Problem pojawia się w php 5< w 7,2 jeszcze nie spotkałem.

Pin It on Pinterest