MSQL serwer Debian udostępnienie bazy danych w sieci

Zdalne połączenie z bazą MySQL

W standardowej konfiguracji serwera MySQL nie można łączyć się zdalnie do naszych baz danych. Możliwe jest wyłącznie połączenie do hosta lokalnego. Nie przeszkadza to, jesli wszystko co wykonujemy robimy na tej samej maszynie, ale co kiedy chcemy bazą danych np. zarządzać jakimś programem z zewnątrz?
Wystarczy pozwolić na łączenie z zewnątrz:
edytujemy plik my.cnf

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

znajdujemy wiersz

bind-address = 127.0.0.1

i stawiamy przed nim znak #.
Spowoduje to działanie serwera na wszystkich interfejsach sieciowych, jeżeli mamy kilka a chcemy z konkretnego się łączyć to po postu podajemy adres IP
restartujemy serwer MySQL

service mysql restart

Pozostało nadac prawa do użytkownika który może wykonywać zdalne połączenia:

mysql -u root -p

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO user@"%" IDENTIFIED BY "podaj_haslo"; (zamiast podaj_hasło wpisz hasło użytkownika user)

exit;

Limity wielkości plików wysyłanych na serwer

Ostatnio spotkałem dziwną  anomalię  pracując nad stronami  opartymi o WordPress,

mianowicie ciągłe monity o za dużych plikach wysyłanych na serwer:

Maksymalny rozmiar wysyłanego pliku to: 2 MB.

(i tu pojawia się myśl: A kto taki limit ustawił ? I po co komu takie małe limity?)

Nie zastanawiając się za dużo zacząłem szperać w necie i znalazłem parę fajnych rad:

1. Zmiana limitów w pliku php.info serwera Apache 2 na takie (takie sobie sam ustawiam,

bo nie lobię mieć jakichkolwiek limitów;-))

upload_max_filesize = 1000M;
post_max_size = 1000M;
plik php.ini znajduje się w /etc/php5/apache2/php.ini
po zmianie wpisów na powyższe należy zrestartować serwer apacza2:
/etc/init.d/apache2 restart
ps. w moim wypadku nie poskutkowało .... się wnerwiłem...niby dlaczego nie ? 2. Co zadziałało? Tak się składa,że pełną kontrolę nad serwerem mam za pośrednictwem panelu zarządzania (nie powiem jakiego :-)). W panelu mam odpowiednie pole w którym mogę modyfikować wpisy php.info dowolnie dla każdej domeny, serwera, strony www. Owe modyfikacje które trzeba wkleić do php.ini należy:
upload_max_filesize = 1000M;
post_max_size = 1000M;
Zadziałało. Byłem zaciekawiony, chcąc coś sprawdzić wróciłem do poprzedniego do poprzedniej konfiguracji w panelu i znowu zmieniłem php.ini sprawdziłem po restarcie zawartość ...okazuje się, że panel po prostu wraca do poprzednich wpisów,za każdym razem kiedy serwer apache2 restartuje.

Szybka instalacja java Oracle na serwerze Linux

Instalacja środowiska Java JDK 8 nie dla każdego jest szybka i przyjemna dlatego postanowiłem dać coś co przyspieszy ten proces w sposób znaczny.

Ten artykuł pomoże Ci zainstalować lub zaktualizować Oracle JDK 8 pod Linuksem.

Przetestowałem to z kilku dystrybucji Linuksa, w tym :  Debian, Ubuntu 12.04, 13.10, 14.04, CentOS 6.4, Mint Fedora 16 i 20.

Instalacja składa się z 2 etapów:

1. Pobierz JDK jako tar.gz ze strony Oracle.

(jeżeli zapisujesz plik zwróć uwagę na końcówkę aby nie miała jakichś dziwnych rozszerzeń )

Zapisz wszystko w jednym katalogu skrypt będzie szukał w nim paczkę z javą.

2. W terminalu przejdź do katalogu z pobranym pliku tar.gz, i wykonaj następujące polecenia jako root:

wget http://primecoder.pl/wp-content/uploads/2015/oracle-jdk-install.sh -O oracle-jdk-install.sh

sudo bash oracle-jdk-install.sh

w skrócie :

Skrypt zainstaluje najnowszą wersje pobranego przez ciebie środowiska java.

Jeżeli miałeś jave już w systemie zainstaluje nową obok .

java version "1.8.0_11"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_11-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.11-b03, mixed mode)

i to wszystko ... ciut szybsza możliwość na instalacje nieprawdaż? 

Mysql-server-5.5 Installation Error

Problemy z instalacją bazy danych MySQL 5.5 pod każdym systemem linuksowym??
Pojawiają się takie wpisy?:

InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed. InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed. InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed. InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed. InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed. 140727 9:48:58 InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts. InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf 140727 9:48:58 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system 140727 9:48:58 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 140727 9:48:58 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 140727 9:48:58 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 140727 9:48:58 [ERROR] Aborting
odpowiedz jest prosta edytujemy plik konfiguracyjny bazy danych: nano /etc/mysql/my.cnf i w części
[mysqld]
.....
innodb_use_native_aio =0
....
[mysqldump]

zapisujemy i re-konfigurujemy bazę dany

chdpkg-reconfigure mysql-server-5.5

/etc/init.d/mysql restart
[ ok ] Stopping MySQL database server: mysqld.
[ ok ] Starting MySQL database server: mysqld ..
[info] Checking for tables which need an upgrade, are corrupt or were
not closed cleanly..
ale działa
instalacja open glassfish server 4 na serwerze linuxowym

instalacja open glassfish server 4 na serwerze linuxowym

instalacja glasfisha jest prosta, ale ma  mały mankament mianowicie:

aby odpalić  glasfisha aby był dostępny nie tylko na localhoscie

trzeba zmienić hasło admina aby nie było defaultowe oraz włączyć możliwość logowania się poprzez stronę dostępną  w sieci.

Aby zainstalować glassfisha 4

ściągamy do jakiejś lokalizacji np:

cd /opt/

wget http://dlc.sun.com.edgesuite.net/glassfish/4.0/release/glassfish-4.0-ml.zip

unzip glassfish-4.0-ml.zip

w lokalizacji glasfisha znajduje się katalog bin z plikami wykonywalnymi

./asadmin –port 15123 change-admin-password

Enter admin user name [default: admin]> admin

Enter the admin password>[enter]     bo defaultowo niema hasła
Enter the new admin password>twoje hasło[enter] Enter the new admin password again>twoje hasło[enter] Command change-admin-password executed successfully.

./asadmin –host localhost –port 4848 enable-secure-admin         (włączamy możliwość logowania przez stronę, nie włączymy tego jeżeli admin nie otrzyma najpierw hasła)

Pod adresem: https://www.twój serwer:4848 znajduje się panel zarządzania serwerem.

Pin It on Pinterest