Mysql-server-5.5 Installation Error

Problemy z instalacją bazy danych MySQL 5.5 pod każdym systemem linuksowym??
Pojawiają się takie wpisy?:

InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed. InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed. InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed. InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed. InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed. 140727 9:48:58 InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts. InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf 140727 9:48:58 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system 140727 9:48:58 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 140727 9:48:58 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 140727 9:48:58 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 140727 9:48:58 [ERROR] Aborting
odpowiedz jest prosta edytujemy plik konfiguracyjny bazy danych: nano /etc/mysql/my.cnf i w części
[mysqld]
.....
innodb_use_native_aio =0
....
[mysqldump]

zapisujemy i re-konfigurujemy bazę dany

chdpkg-reconfigure mysql-server-5.5

/etc/init.d/mysql restart
[ ok ] Stopping MySQL database server: mysqld.
[ ok ] Starting MySQL database server: mysqld ..
[info] Checking for tables which need an upgrade, are corrupt or were
not closed cleanly..
ale działa
instalacja open glassfish server 4 na serwerze linuxowym

instalacja open glassfish server 4 na serwerze linuxowym

instalacja glasfisha jest prosta, ale ma  mały mankament mianowicie:

aby odpalić  glasfisha aby był dostępny nie tylko na localhoscie

trzeba zmienić hasło admina aby nie było defaultowe oraz włączyć możliwość logowania się poprzez stronę dostępną  w sieci.

Aby zainstalować glassfisha 4

ściągamy do jakiejś lokalizacji np:

cd /opt/

wget http://dlc.sun.com.edgesuite.net/glassfish/4.0/release/glassfish-4.0-ml.zip

unzip glassfish-4.0-ml.zip

w lokalizacji glasfisha znajduje się katalog bin z plikami wykonywalnymi

./asadmin –port 15123 change-admin-password

Enter admin user name [default: admin]> admin

Enter the admin password>[enter]     bo defaultowo niema hasła
Enter the new admin password>twoje hasło[enter] Enter the new admin password again>twoje hasło[enter] Command change-admin-password executed successfully.

./asadmin –host localhost –port 4848 enable-secure-admin         (włączamy możliwość logowania przez stronę, nie włączymy tego jeżeli admin nie otrzyma najpierw hasła)

Pod adresem: https://www.twój serwer:4848 znajduje się panel zarządzania serwerem.

Pin It on Pinterest