pestbin wirus on site chow disable/ jak leczyć stronę po pestbin

Ostatnio nagminnie spotykam strony które mają problem z wczytaniem całego css i dziwnymi przekierowaniami na pestbin.com/…../

w kodzie strony najczęściej objawia się to w takowy sposób:

…..href=’http://pastebin.com/???/? woźne znaczki??/wp-content/.. lub inne linki do strony

Leczenie to wejście do bazy danych i zmiana wp-options wpisu url z pestbina na właściwą stronę.

Problem pojawia się w php 5< w 7,2 jeszcze nie spotkałem.

MSQL serwer Debian udostępnienie bazy danych w sieci

Zdalne połączenie z bazą MySQL

W standardowej konfiguracji serwera MySQL nie można łączyć się zdalnie do naszych baz danych. Możliwe jest wyłącznie połączenie do hosta lokalnego. Nie przeszkadza to, jesli wszystko co wykonujemy robimy na tej samej maszynie, ale co kiedy chcemy bazą danych np. zarządzać jakimś programem z zewnątrz?
Wystarczy pozwolić na łączenie z zewnątrz:
edytujemy plik my.cnf

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

znajdujemy wiersz

bind-address = 127.0.0.1

i stawiamy przed nim znak #.
Spowoduje to działanie serwera na wszystkich interfejsach sieciowych, jeżeli mamy kilka a chcemy z konkretnego się łączyć to po postu podajemy adres IP
restartujemy serwer MySQL

service mysql restart

Pozostało nadac prawa do użytkownika który może wykonywać zdalne połączenia:

mysql -u root -p

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO user@"%" IDENTIFIED BY "podaj_haslo"; (zamiast podaj_hasło wpisz hasło użytkownika user)

exit;

Pin It on Pinterest